Tag archieven: 2050

WEii – sturen op werkelijk energieverbruik

Op WEii.nl is het nu mogelijk gebouwen eenvoudig en snel te beoordelen op het werkelijke energiegebruik.
WEii staat voor Werkelijke Energie intensiteit indicator en maakt op een uniforme wijze inzichtelijk wat een gebouw per m2 per jaar aan energie gebruikt. De tool is ontwikkeld door DGBC en TVVL, omdat in de praktijk een steeds grotere afwijking is te zien tussen het theoretische en werkelijke energiegebruik.

“Een concreet protocol om te sturen naar 2030”

Gebouweigenaren en -gebruikers krijgen direct inzicht in de werkelijke energieprestaties van hun gebouw in relatie tot gelijkwaardige gebouwen in hun sector. Daarnaast ontstaat direct een beeld van hoe ver ze verwijderd zijn van de Parijse klimaatdoelstellingen of zelfs een energieneutraal gebouw.

De basis van de nieuwe tool vormt een breed gedragen, uniforme rekenmethode. Diverse overheidsinstanties en gezaghebbende marktpartijen hebben de
afgelopen jaren meegedacht en meegewerkt aan de ontwikkeling van de rekenmethode.

De ondersteunende partners helpen de verduurzamingsplannen inzichtelijk te maken en slim te plannen.
Zo heeft weet u jaarlijks waar u staat en is gefundeerde besluitvorming mogelijk.

Paris Proof

Cancelled – Congres Paris Proof

Maak de gebouwde omgeving al in 2040 Paris Proof!

--- Helaas is gaat ook deze bijeenkomst vanuit WHC ivm mogelijke Corona besmetting helaas niet door! ---

Dat is de ambitie van het Deltaplan Duurzame Renovatie en betekent dat het energieverbruik van de gebouwde omgeving met twee derde omlaag moet ten opzichte van het huidige gemiddelde. Dat is een stevige maar noodzakelijke ambitie om in Nederland de doelen van het Parijse Klimaatakkoord te halen.

Op 4 juni organiseert DGBC in Rotterdam een congres over Paris Proof en de route hoe daar te komen.

WHC Consultancy is partner van DGBC en nodigt u uit om met een klein gezelschap (met gedeelde interesse) dit congres bij te wonen.
Nadien bestaat de mogelijkheid om met dit kleine gezelschap na te praten over de mogelijkheden, de DO's en Don'ts etcetera.

Om u de mogelijkheid te bieden het traject SMART te maken, wordt door WHC aanvullend na het congres een  vervolgmeeting georganiseerd waaraan u kosteloos kunt deelnemen. Via deze weg zoeken we de diepte met elkaar op, zodat u met de juiste antwoorden terug kunt naar uw organisatie.

Wilt u mee naar dit interessante congres over verduurzaming of  de diepgang zoeken met elkaar in de vervolgmeeting,  stuurt u dan een bericht naar: info@whc-consultancy.nl of neem contact op met het bureau onder nummer 073-6412722

Paris Proof en de bouw- en vastgoedsector

Het gaat niet snel genoeg, het moet sneller. Voor onze sector betekent dit dat de gebouwde omgeving een renovatiegolf nodig heeft om te kunnen voldoen aan de klimaatdoelstellingen van Parijs. Het Klimaatakkoord van Parijs was voor DGBC in 2015 al aanleiding een Deltaplan Duurzame Renovatie voor utiliteitsgebouwen en woningen te ontwikkelen. Het doel van het Deltaplan is om te werken aan een gebouwde omgeving die voor de energievoorziening niet langer afhankelijk is van fossiele brandstoffen en geen CO2-uitstoot veroorzaakt. Daarmee wordt de gebouwde omgeving Paris Proof.

Het thema van het congres is ‘MADE IN HOLLAND.’ Als het aan DGBC ligt pakt Nederland opnieuw haar rol als gidsland met duurzaam ondernemerschap voor een duurzaam gebouwde omgeving. Niet alleen door producten of diensten te exporteren, maar ook door Nederland versneld te verduurzamen en daarmee een voorbeeld te zijn voor andere landen. Paris Proof vindt ook buiten Nederland weerklank.

Praktische informatie

Datum  : 4 juni 2020

Tijd         : 12.00 - 18.00 uur

Plaats   : Rotterdam

Kosten : Gratis

Organisatie: DGBC

Begeleiding: WHC Consultancy