Tag archieven: energieverbruik

Zonnepanelen op Erfgoed! Mag dat?

Zelf stroom opwekken met zonnepanelen of windenergie? Er is meer mogelijk dan vaak wordt gedacht. Ook wanneer dit op eigen dak of terrein niet kan, zijn er duurzame oplossingen. Zoals aansluiting bij een energiecoöperatie of gebruikmaken van groene energie.

 1. Zonnepanelen op eigen dak of terrein
  Zonnepanelen voor eigen gebruik zijn mogelijk als de panelen niet zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte en ze volledig zwart van kleur zijn. Is het niet mogelijk om de panelen uit het zicht te plaatsen? Denk dan aan zonnepanelen op eigen erf, zoals bij een landgoed. In sommige situaties zijn zonnepanelen ín het zicht ook mogelijk, mits het niet anders kan, er een zorgvuldig afgewogen ontwerp is opgesteld, de kleur is aangepast aan het dak, en de cultuurhistorische waarden niet worden verstoord.
  De RCE heeft een aantal publicaties met informatie over zonne-energie en erfgoed:
  Zonne-energie en uw monument (wegwijzer voor eigenaren en huurders)
  Zonne-energie plannen en monumenten (wegwijzer voor vergunninghouders)
  Zonne-energie in de historische omgeving (voor wie vakmatig werkt met historische gebouwen)
  De infographic en de publicaties zijn gebaseerd op de nieuwe advieslijn voor zonnepanelen op rijksmonumenten.
 2. Zonnepanelen op een ander dak
  Is opwekking op eigen dak of terrein geen optie? Dan zijn er vaak mogelijkheden om via een energiecoöperatie gebruik te maken van elektriciteit die in de buurt wordt opgewekt.
 3. Windturbines
  In sommige specifieke gevallen is plaatsing van een mini-windturbine te overwegen. Uiteraard geldt hierbij dat er zorgvuldig gekeken moet worden naar de landschappelijke inpassing en of lokale regelgeving dit ook toestaat. Ook is dit in lang niet alle gevallen rendabel.
 4. Duurzaam energiecontract
  Elektriciteit duurzaam inkopen is een makkelijke manier om bij te dragen aan een duurzamer klimaat. Let wel goed op hoe ‘groen’ de elektriciteit is. De 30 energieregio’s in Nederland gaan ook zoveel mogelijk energie regionaal en duurzaam opwekken. De uitdaging is om op een zorgvuldige manier invulling te geven aan de energietransitie en het landschap.

Bron: cultureelerfgoed.nl

Paris Proof

Cancelled – Congres Paris Proof

Maak de gebouwde omgeving al in 2040 Paris Proof!

--- Helaas is gaat ook deze bijeenkomst vanuit WHC ivm mogelijke Corona besmetting helaas niet door! ---

Dat is de ambitie van het Deltaplan Duurzame Renovatie en betekent dat het energieverbruik van de gebouwde omgeving met twee derde omlaag moet ten opzichte van het huidige gemiddelde. Dat is een stevige maar noodzakelijke ambitie om in Nederland de doelen van het Parijse Klimaatakkoord te halen.

Op 4 juni organiseert DGBC in Rotterdam een congres over Paris Proof en de route hoe daar te komen.

WHC Consultancy is partner van DGBC en nodigt u uit om met een klein gezelschap (met gedeelde interesse) dit congres bij te wonen.
Nadien bestaat de mogelijkheid om met dit kleine gezelschap na te praten over de mogelijkheden, de DO's en Don'ts etcetera.

Om u de mogelijkheid te bieden het traject SMART te maken, wordt door WHC aanvullend na het congres een  vervolgmeeting georganiseerd waaraan u kosteloos kunt deelnemen. Via deze weg zoeken we de diepte met elkaar op, zodat u met de juiste antwoorden terug kunt naar uw organisatie.

Wilt u mee naar dit interessante congres over verduurzaming of  de diepgang zoeken met elkaar in de vervolgmeeting,  stuurt u dan een bericht naar: info@whc-consultancy.nl of neem contact op met het bureau onder nummer 073-6412722

Paris Proof en de bouw- en vastgoedsector

Het gaat niet snel genoeg, het moet sneller. Voor onze sector betekent dit dat de gebouwde omgeving een renovatiegolf nodig heeft om te kunnen voldoen aan de klimaatdoelstellingen van Parijs. Het Klimaatakkoord van Parijs was voor DGBC in 2015 al aanleiding een Deltaplan Duurzame Renovatie voor utiliteitsgebouwen en woningen te ontwikkelen. Het doel van het Deltaplan is om te werken aan een gebouwde omgeving die voor de energievoorziening niet langer afhankelijk is van fossiele brandstoffen en geen CO2-uitstoot veroorzaakt. Daarmee wordt de gebouwde omgeving Paris Proof.

Het thema van het congres is ‘MADE IN HOLLAND.’ Als het aan DGBC ligt pakt Nederland opnieuw haar rol als gidsland met duurzaam ondernemerschap voor een duurzaam gebouwde omgeving. Niet alleen door producten of diensten te exporteren, maar ook door Nederland versneld te verduurzamen en daarmee een voorbeeld te zijn voor andere landen. Paris Proof vindt ook buiten Nederland weerklank.

Praktische informatie

Datum  : 4 juni 2020

Tijd         : 12.00 - 18.00 uur

Plaats   : Rotterdam

Kosten : Gratis

Organisatie: DGBC

Begeleiding: WHC Consultancy