Tag archieven: WENG

WEii – sturen op werkelijk energieverbruik

Op WEii.nl is het nu mogelijk gebouwen eenvoudig en snel te beoordelen op het werkelijke energiegebruik.
WEii staat voor Werkelijke Energie intensiteit indicator en maakt op een uniforme wijze inzichtelijk wat een gebouw per m2 per jaar aan energie gebruikt. De tool is ontwikkeld door DGBC en TVVL, omdat in de praktijk een steeds grotere afwijking is te zien tussen het theoretische en werkelijke energiegebruik.

“Een concreet protocol om te sturen naar 2030”

Gebouweigenaren en -gebruikers krijgen direct inzicht in de werkelijke energieprestaties van hun gebouw in relatie tot gelijkwaardige gebouwen in hun sector. Daarnaast ontstaat direct een beeld van hoe ver ze verwijderd zijn van de Parijse klimaatdoelstellingen of zelfs een energieneutraal gebouw.

De basis van de nieuwe tool vormt een breed gedragen, uniforme rekenmethode. Diverse overheidsinstanties en gezaghebbende marktpartijen hebben de
afgelopen jaren meegedacht en meegewerkt aan de ontwikkeling van de rekenmethode.

De ondersteunende partners helpen de verduurzamingsplannen inzichtelijk te maken en slim te plannen.
Zo heeft weet u jaarlijks waar u staat en is gefundeerde besluitvorming mogelijk.