Categoriearchief: Verduurzamen

WEii – sturen op werkelijk energieverbruik

Op WEii.nl is het nu mogelijk gebouwen eenvoudig en snel te beoordelen op het werkelijke energiegebruik.
WEii staat voor Werkelijke Energie intensiteit indicator en maakt op een uniforme wijze inzichtelijk wat een gebouw per m2 per jaar aan energie gebruikt. De tool is ontwikkeld door DGBC en TVVL, omdat in de praktijk een steeds grotere afwijking is te zien tussen het theoretische en werkelijke energiegebruik.

“Een concreet protocol om te sturen naar 2030”

Gebouweigenaren en -gebruikers krijgen direct inzicht in de werkelijke energieprestaties van hun gebouw in relatie tot gelijkwaardige gebouwen in hun sector. Daarnaast ontstaat direct een beeld van hoe ver ze verwijderd zijn van de Parijse klimaatdoelstellingen of zelfs een energieneutraal gebouw.

De basis van de nieuwe tool vormt een breed gedragen, uniforme rekenmethode. Diverse overheidsinstanties en gezaghebbende marktpartijen hebben de
afgelopen jaren meegedacht en meegewerkt aan de ontwikkeling van de rekenmethode.

De ondersteunende partners helpen de verduurzamingsplannen inzichtelijk te maken en slim te plannen.
Zo heeft weet u jaarlijks waar u staat en is gefundeerde besluitvorming mogelijk.

Zonnepanelen op Erfgoed! Mag dat?

Zelf stroom opwekken met zonnepanelen of windenergie? Er is meer mogelijk dan vaak wordt gedacht. Ook wanneer dit op eigen dak of terrein niet kan, zijn er duurzame oplossingen. Zoals aansluiting bij een energiecoöperatie of gebruikmaken van groene energie.

 1. Zonnepanelen op eigen dak of terrein
  Zonnepanelen voor eigen gebruik zijn mogelijk als de panelen niet zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte en ze volledig zwart van kleur zijn. Is het niet mogelijk om de panelen uit het zicht te plaatsen? Denk dan aan zonnepanelen op eigen erf, zoals bij een landgoed. In sommige situaties zijn zonnepanelen ín het zicht ook mogelijk, mits het niet anders kan, er een zorgvuldig afgewogen ontwerp is opgesteld, de kleur is aangepast aan het dak, en de cultuurhistorische waarden niet worden verstoord.
  De RCE heeft een aantal publicaties met informatie over zonne-energie en erfgoed:
  Zonne-energie en uw monument (wegwijzer voor eigenaren en huurders)
  Zonne-energie plannen en monumenten (wegwijzer voor vergunninghouders)
  Zonne-energie in de historische omgeving (voor wie vakmatig werkt met historische gebouwen)
  De infographic en de publicaties zijn gebaseerd op de nieuwe advieslijn voor zonnepanelen op rijksmonumenten.
 2. Zonnepanelen op een ander dak
  Is opwekking op eigen dak of terrein geen optie? Dan zijn er vaak mogelijkheden om via een energiecoöperatie gebruik te maken van elektriciteit die in de buurt wordt opgewekt.
 3. Windturbines
  In sommige specifieke gevallen is plaatsing van een mini-windturbine te overwegen. Uiteraard geldt hierbij dat er zorgvuldig gekeken moet worden naar de landschappelijke inpassing en of lokale regelgeving dit ook toestaat. Ook is dit in lang niet alle gevallen rendabel.
 4. Duurzaam energiecontract
  Elektriciteit duurzaam inkopen is een makkelijke manier om bij te dragen aan een duurzamer klimaat. Let wel goed op hoe ‘groen’ de elektriciteit is. De 30 energieregio’s in Nederland gaan ook zoveel mogelijk energie regionaal en duurzaam opwekken. De uitdaging is om op een zorgvuldige manier invulling te geven aan de energietransitie en het landschap.

Bron: cultureelerfgoed.nl