Categoriearchief: Geen categorie

Vervoer in de EED en voorbereid op de wet Werkgebonden Personenmobiliteit.

Binnenkort gaat uw organisatie waarschijnlijk aan de slag met de de verplichte EED audit 2024. Het is slim om de de vervoersdata op te nemen in de CO2 Routekaart en CO2 reductietools. Vanuit deze basis zonder poespas snel toepasbaar voor uw organisatie.

Zo is de data geschikt voor veel doeleinden en certificeringen, zoals:
#CO2 Portefeuille Routekaart
#Green Deal
#Milieuthermometer Zorg
#EED rapportage
#Wet Werkgebonden Personenmobiliteit
enzovoorts…

Subsidie kosteneffectieve CO2 reductie HER+

Bron: RVO Nederland
Gepubliceerd op: 16 juni 2020

Vanaf 1 september verandert de subsidiemodule Hernieuwbare Energie (HER) in de bredere Hernieuwbare Energietransitie (HER+). Voor de HER+ komen meer soorten projecten in aanmerking die leiden tot kosteneffectieve CO2-reductie. De HER+ richt zich op onderzoek, ontwikkeling en demonstratie van innovatieve oplossingen. Het doel is dat ze leiden tot CO2-reductie in 2030.

De innovatieve projecten moeten zorgen voor besparing op de toekomstige uitgaven aan de subsidie voor de nieuwe Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++). Voorwaarde is dat de verwachte besparingen groter zijn dan de gevraagde subsidie voor het HER+-project. Daarmee moet de HER+ de energietransitie uiteindelijk goedkoper maken.

Projecten met SDE++-technieken

Voor de HER+ komen meer soorten projecten in aanmerking dan bij de HER. De HER+ volgt hierin de aangekondigde verbreding van de SDE+ naar SDE++. Zowel de HER+ als de SDE++ richt zich niet uitsluitend meer op hernieuwbare energie. Naar verwachting kan het ook gaan om benutting van restwarmte, elektrische boilers en warmtepompen, waterstof door elektrolyse en CO2-afvang en -opslag.

Projecten die losstaan van de SDE++-technieken

Bij de HER+ gaat het niet alleen om de in de SDE++ genoemde technieken. Ook projecten die de productie van windenergie op zee goedkoper maken, komen in aanmerking. Hetzelfde geldt voor projecten die opwekking en opslag van hernieuwbare energie combineren. Verder zijn projecten welkom rond opwekking en slimme regeling van hernieuwbare energie op decentraal niveau. Tot slot kunnen hernieuwbare-energieprojecten subsidie krijgen die niet in de SDE++ zitten en waarmee extra hernieuwbare-energieproductie haalbaar is.

Beoordeling op volgorde van binnenkomst

De openstelling van de HER+ is van 1 september 2020 tot en met 31 maart 2021 17:00 uur. Het totale subsidiebudget is € 30 miljoen. Bedrijven kunnen tijdens de openstelling hun aanvragen indienen wanneer het hen uitkomt, tot het budget is uitgeput. Dit gaat volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Complete projectvoorstellen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld. Daarbij geldt de datum waarop de aanvraag compleet is.

Laat uw projectidee vooraf toetsen

Projectvoorstellen worden pas beoordeeld als ze compleet zijn. Wees er daarom zeker van dat uw aanvraag volledig en kwalitatief goed is. Laat uw projectidee nu alvast toetsen.

Meer informatie

De subsidiemodule Hernieuwbare Energietransitie (HER+) is onderdeel van de Topsector Energie en wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

 

Uitstel EB en ODE

Uitstel verschuldigde EB en ODE

Wist u dat…

Uitstel van betaling (incl. BTW) van EnergieBelasting (EB) en Opslag Duurzame Energie (ODE) bij levering van aardgas en elektriciteit in de maanden april, mei en juni 2020 mogelijk is. Eén van de Coronamaatregelen vanuit de overheid en energieleveranciers om ondernemers en organisaties te helpen.
Tot 19 juni kunt u een verzoek indienen.
Altijd interessant om te kijken of u conform de bijbehorende voorwaarden in aanmerking komt voor deze maatregel.

Energieleveranciers zullen in navolging voor leveringen in de maanden april, mei en juni 2020 geen EB en ODE, noch de btw hierover, in rekening brengen bij de betreffende klanten. Hiermee kan aan bedrijven uitstel van betaling van de ODE en EB worden geboden.

In oktober 2020 worden de EB en ODE, vermeerderd met de btw hierover, via een aanvullende factuur alsnog in rekening gebracht en verschuldigd door de energieleveranciers.

Geen voorschotnota!
Hierbij gaat het om energielevering waarvoor de energieleverancier maandelijks het werkelijk afgenomen verbruik factureert. Uitgangspunt hierbij is dat de energieleverancier voor leveringen in de maanden april, mei en juni 2020 geen energiebelasting en ODE, noch de btw hierover, in rekening brengt bij de betreffende ondernemers. Op deze manier wordt aan deze groep bedrijven uitstel van betaling van de energiebelasting en ODE geboden. In oktober 2020 wordt energiebelasting en ODE, vermeerderd met de btw hierover, via een aanvullende factuur alsnog door de energiebedrijven in rekening gebracht.

Wel een voorschotnota!
Dit uitstel geldt helaas niet voor afnemers die maandelijks een voorschotnota ontvangen zoals gebruikelijk is bij huishoudens en kleinere organisaties. Mochten dergelijke organisaties als gevolg van de coronacrisis in betalingsproblemen komen dan zijn de energieleveranciers (zoals altijd al gebruikelijk was) bereid om in gesprek met hen gaan om individuele afspraken te maken. Energieleveranciers hebben verschillende hulpmiddelen beschikbaar voor klanten met betalingsproblemen. Zo kunnen ze waar mogelijk een betalingsregeling aanbieden of tijdelijk het voorschotbedrag verlagen. Neem altijd direct contact op met uw energieleverancier zodra u betalingsproblemen verwacht!

Hoe zitten energieleveranciers erin?
De meeste energieleveranciers zullen deze regeling naar verwachting vanaf de tweede week van april uitvoeren. Iedere leverancier is vrij om de regeling uit te voeren op een manier die het beste bij hun administratie past. Verwacht wordt dat de meeste leveranciers een digitaal verzoek via hun website of portal laten lopen. De regeling wordt niet automatisch op iedere afnemer toegepast omdat niet alle bedrijven gebruik willen maken van het uitstel.

Bron:
•https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/04/02/kamerbrief-uitstel-van-betaling-voor-ondernemers-g-rekeningen-uitstel-heffing-eb-ode
• https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/02/versoepeling-betalingsuitstel-belastingdienst
Paris Proof

Cancelled – Congres Paris Proof

Maak de gebouwde omgeving al in 2040 Paris Proof!

--- Helaas is gaat ook deze bijeenkomst vanuit WHC ivm mogelijke Corona besmetting helaas niet door! ---

Dat is de ambitie van het Deltaplan Duurzame Renovatie en betekent dat het energieverbruik van de gebouwde omgeving met twee derde omlaag moet ten opzichte van het huidige gemiddelde. Dat is een stevige maar noodzakelijke ambitie om in Nederland de doelen van het Parijse Klimaatakkoord te halen.

Op 4 juni organiseert DGBC in Rotterdam een congres over Paris Proof en de route hoe daar te komen.

WHC Consultancy is partner van DGBC en nodigt u uit om met een klein gezelschap (met gedeelde interesse) dit congres bij te wonen.
Nadien bestaat de mogelijkheid om met dit kleine gezelschap na te praten over de mogelijkheden, de DO's en Don'ts etcetera.

Om u de mogelijkheid te bieden het traject SMART te maken, wordt door WHC aanvullend na het congres een  vervolgmeeting georganiseerd waaraan u kosteloos kunt deelnemen. Via deze weg zoeken we de diepte met elkaar op, zodat u met de juiste antwoorden terug kunt naar uw organisatie.

Wilt u mee naar dit interessante congres over verduurzaming of  de diepgang zoeken met elkaar in de vervolgmeeting,  stuurt u dan een bericht naar: info@whc-consultancy.nl of neem contact op met het bureau onder nummer 073-6412722

Paris Proof en de bouw- en vastgoedsector

Het gaat niet snel genoeg, het moet sneller. Voor onze sector betekent dit dat de gebouwde omgeving een renovatiegolf nodig heeft om te kunnen voldoen aan de klimaatdoelstellingen van Parijs. Het Klimaatakkoord van Parijs was voor DGBC in 2015 al aanleiding een Deltaplan Duurzame Renovatie voor utiliteitsgebouwen en woningen te ontwikkelen. Het doel van het Deltaplan is om te werken aan een gebouwde omgeving die voor de energievoorziening niet langer afhankelijk is van fossiele brandstoffen en geen CO2-uitstoot veroorzaakt. Daarmee wordt de gebouwde omgeving Paris Proof.

Het thema van het congres is ‘MADE IN HOLLAND.’ Als het aan DGBC ligt pakt Nederland opnieuw haar rol als gidsland met duurzaam ondernemerschap voor een duurzaam gebouwde omgeving. Niet alleen door producten of diensten te exporteren, maar ook door Nederland versneld te verduurzamen en daarmee een voorbeeld te zijn voor andere landen. Paris Proof vindt ook buiten Nederland weerklank.

Praktische informatie

Datum  : 4 juni 2020

Tijd         : 12.00 - 18.00 uur

Plaats   : Rotterdam

Kosten : Gratis

Organisatie: DGBC

Begeleiding: WHC Consultancy