Subsidie kosteneffectieve CO2 reductie HER+

Subsidie kosteneffectieve CO2 reductie HER+

Bron: RVO Nederland
Gepubliceerd op: 16 juni 2020

Vanaf 1 september verandert de subsidiemodule Hernieuwbare Energie (HER) in de bredere Hernieuwbare Energietransitie (HER+). Voor de HER+ komen meer soorten projecten in aanmerking die leiden tot kosteneffectieve CO2-reductie. De HER+ richt zich op onderzoek, ontwikkeling en demonstratie van innovatieve oplossingen. Het doel is dat ze leiden tot CO2-reductie in 2030.

De innovatieve projecten moeten zorgen voor besparing op de toekomstige uitgaven aan de subsidie voor de nieuwe Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++). Voorwaarde is dat de verwachte besparingen groter zijn dan de gevraagde subsidie voor het HER+-project. Daarmee moet de HER+ de energietransitie uiteindelijk goedkoper maken.

Projecten met SDE++-technieken

Voor de HER+ komen meer soorten projecten in aanmerking dan bij de HER. De HER+ volgt hierin de aangekondigde verbreding van de SDE+ naar SDE++. Zowel de HER+ als de SDE++ richt zich niet uitsluitend meer op hernieuwbare energie. Naar verwachting kan het ook gaan om benutting van restwarmte, elektrische boilers en warmtepompen, waterstof door elektrolyse en CO2-afvang en -opslag.

Projecten die losstaan van de SDE++-technieken

Bij de HER+ gaat het niet alleen om de in de SDE++ genoemde technieken. Ook projecten die de productie van windenergie op zee goedkoper maken, komen in aanmerking. Hetzelfde geldt voor projecten die opwekking en opslag van hernieuwbare energie combineren. Verder zijn projecten welkom rond opwekking en slimme regeling van hernieuwbare energie op decentraal niveau. Tot slot kunnen hernieuwbare-energieprojecten subsidie krijgen die niet in de SDE++ zitten en waarmee extra hernieuwbare-energieproductie haalbaar is.

Beoordeling op volgorde van binnenkomst

De openstelling van de HER+ is van 1 september 2020 tot en met 31 maart 2021 17:00 uur. Het totale subsidiebudget is € 30 miljoen. Bedrijven kunnen tijdens de openstelling hun aanvragen indienen wanneer het hen uitkomt, tot het budget is uitgeput. Dit gaat volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Complete projectvoorstellen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld. Daarbij geldt de datum waarop de aanvraag compleet is.

Laat uw projectidee vooraf toetsen

Projectvoorstellen worden pas beoordeeld als ze compleet zijn. Wees er daarom zeker van dat uw aanvraag volledig en kwalitatief goed is. Laat uw projectidee nu alvast toetsen.

Meer informatie

De subsidiemodule Hernieuwbare Energietransitie (HER+) is onderdeel van de Topsector Energie en wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

 

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *