ISDE

Investeringssubsidie duurzame energie, oftewel de ISDE

De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) is een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers en warmtepompen. Deze regeling is voor particulieren en zakelijke gebruikers.
Met de ISDE stimuleert de Rijksoverheid Nederlandse huishoudens en bedrijven om minder gas te gebruiken en meer duurzame warmte. Hiermee besparen we energie en dringen we de CO2-uitstoot terug.

Komt u in aanmerking voor de ISDE?
Om dit te bepalen zijn 4 categorieën ingericht:

 1. ISDE voor de zakelijke gebruiker (bedrijf, woningcorporatie, vereniging of overheid)
 2. ISDE voor commerciële verhuurders
 3. ISDE voor particulieren
 4. ISDE voor leveranciers

 

ISDE voor de zakelijke gebruiker

De ISDE-regeling loopt van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2020. Deze subsidie is bestemd voor zakelijke gebruikers die een geldig KVK-nummer hebben.
Daarbij gaat het om:

 • bedrijven, inclusief zelfstandig ondernemers.
 • verenigingen van eigenaren (VVE’s) en woningcorporaties.
 • maatschappen, stichtingen en verenigingen.
 • gemeenten, provincies en openbare lichamen als marktpartij of als eigenaar of huurder van een (on)roerende zaak.
 • particuliere, commerciële verhuurders van woonruimtes of bedrijfsruimtes (deze hoeven geen KVK-nummer te hebben).
 • zakelijke partijen uit het buitenland die een of meer apparaten in Nederland willen installeren.

 

Warmtepompen, indicatief tussen de € 500,- en € 2.500,-:

Subsidie is mogelijk als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

 • De warmtepomp is onderdeel van een verwarmingstoestel.
 • Het verwarmingstoestel is uitgerust met een lucht-waterwarmtepomp, een grond-waterwarmtepomp of een water-waterwarmtepomp. Lucht-luchtwarmtepompen zijn uitgesloten.
 • Het verwarmingstoestel heeft een vermogen van ten hoogste 70 kW.
 • Het verwarmingstoestel is voorzien van een etiket, een productkaart en technische documentatie.
 • De warmtepomp wordt geïnstalleerd door een deskundige installateur.

 

Zonneboilers, , indicatief € 500,- per apparaat

Een zonneboiler is een combinatie van een zonnecollector met een warmwaterboiler. U kunt een zonneboiler gebruiken voor de verwarming van een ruimte of voor warm (tap)water. U kunt ISDE-subsidie voor een zonneboiler krijgen, als deze voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De zonneboiler heeft een totale apertuuroppervlakte van maximaal 200 m2.
 • De zonneboiler is bedoeld voor het maken van warm tapwater of voor het verwarmen van een ruimte in combinatie met het maken van warm tapwater.
 • De zonneboiler is voorzien van een productkaart en de bijbehorende technische documentatie.
 • De zonneboiler wordt geïnstalleerd door een deskundige installateur.

 

Apparatenlijsten

Hoeveel subsidie u per apparaat kunt krijgen, hangt af van het soort apparaat en het vermogen daarvan. Kijk daarvoor op de apparatenlijst van: