DUMAVA

Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed

Eigenaar van maatschappelijk vastgoed? Of houdt u zich bezig met het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed? Zoals scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen of rijksmonumenten? Dan is deze nieuwe investeringssubsidie interessant voor u.

Eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed worden hiermee tegemoet gekomen in de kosten om te verduurzamen.
Investeren in duurzame maatregelen loont en draagt bij aan de klimaatdoelstellingen voor de gebouwde omgeving. Verduurzamen kost op de korte termijn geld en om het investeren in verduurzamen te stimuleren wil de overheid de DUMAVA subsidie gaan verstrekken.

Subsidie 2024

Op 1 april 2024 zal deze subsidie opnieuw open gaan voor aanvragen. Er is dan € 237,5 miljoen subsidie beschikbaar.

Doelgroep

Het gaat om vastgoed dat in eigendom is van maatschappelijke instellingen en deze dient binnen een de volgende sectoren te vallen:

 • decentrale overheid, zoals een gebouw met een publieke functie dat eigendom is van de gemeente, provincie of waterschap;
 • onderwijs, zoals gebouwen van een basisschool, middelbare school, universiteit, mbo- of hbo-instelling;
 • zorg, zoals een ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis. U moet hiervoor een SBI-code hebben die staat op de lijst ‘SBI-codes DUMAVA’. Deze vindt u onder deze paragraaf;
 • cultuur, zoals een poppodium, kunstcollectief of theater. Het hebben van een Culturele ANBI-status is een vereiste;
 • rijksmonument dat geen woonhuis is, zoals een museum waarvan het gebouw is ingeschreven in het rijksmonumentenregister;
 • religieuze instellingen, zoals een moskee of een kerk. U moet hiervoor een SBI-code hebben die staat op de lijst ‘SBI-codes DUMAVA’. Deze vindt u onder deze paragraaf;
 • overige gebouwen met een publieksfunctie, zoals een stichting, vereniging, peuterspeelzaal, buurthuis of gemeenschapscentrum. U moet hiervoor een SBI-code hebben die staat op de lijst ‘SBI-codes DUMAVA’. Deze vindt u onder deze paragraaf.

SBI-codes

Als uw organisatie inkomsten- of vennootschapsbelastingplichtig is, komt u niet in aanmerking. U komt mogelijk wel in aanmerking voor de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA)  of Milieu-investeringsaftrek en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (MIA/Vamil).

Voorwaarden

 • U voert 1, 2 of 3 maatregelen uit die op de maatregelenlijst staan.
  Of u voert een integraal verduurzamingsproject (4 of meer maatregelen) uit.
  U vindt de maatregelenlijst in de paragraaf hierboven.
 • Op basis van een energieadvies voert u verduurzamingsmaatregelen uit.
 • Is uw vastgoed opgeleverd vanaf 1 januari 2012? Dan krijgt u alleen subsidie als u ervoor zorgt dat uw vastgoed wordt afgekoppeld van de aardgasaansluiting. Voor vastgoed dat eerder dan 2012 is opgeleverd, geldt deze voorwaarde niet.
 • U start met de verduurzamingsactiviteiten nadat u de subsidie aanvraagt. Dit houdt in dat u pas een contract kan aangaan met een aannemer die de activiteiten uitvoert, nadat uw aanvraag bij ons bekend is. Let op: uw aanvraag kan dan nog (gedeeltelijk) worden afgewezen. U loopt het risico geen, of minder subsidie te krijgen.
 • U realiseert de verduurzamingsmaatregelen binnen 2 jaar na subsidieverstrekking. Een integraal project realiseert u binnen 3 jaar na verstrekking. U kunt maximaal 12 maanden uitstel aanvragen.
 • Voor het maatschappelijk vastgoed waarvoor u DUMAVA-subsidie aanvraagt, is niet eerder DUMAVA-subsidie toegekend.
 • Voor de verduurzamingsmaatregel(en) waarvoor u DUMAVA-subsidie aanvraagt, kreeg u geen andere subsidie. U vindt hierover meer informatie in toelichting 3.4 van de wijzigingsregeling.

Hoeveel subsidie?

1,2 of 3 verduurzamingsmaatregelen:

 • De subsidie is 30% van de projectkosten.
  • De minimale subsidiebedragen zijn € 5.000 en maximaal € 2,5 miljoen.
 • De subsidie voor energieadvies is 50% van de kosten.
  • Verplicht: een energieadvies, portefeuilleroutekaart of DuMo-advies.
 • De subsidie voor een energielabel is 50% van de kosten.

Integraal verduurzamingsproject

 • De subsidie is 30% van de projectkosten. Voor gemeenten, provincies, scholen en kleine ondernemingen* kan dit oplopen tot 35% als u een hoge energieprestatie behaalt.
  • De minimale subsidiebedragen zijn € 25.000 en maximaal € 2,5 miljoen.
 • De subsidie voor energieadvies is 50% van de kosten.
  • Verplicht: een Integraal Maatwerkadvies, Integraal Breeam-NL, GPR Gebouw, portefeuilleroutekaart met energielabel of DuMo-advies.
 • De subsidie voor een energielabel is 50% van de kosten.

*Kleine ondernemingen hebben minder dan 250 fte in dienst. En een netto omzet lager dan € 50 miljoen met een balanstotaal van minder dan € 43 miljoen.

Welk energielabel heeft uw gebouw nodig om een hoge energieprestatie te behalen?

Grenswaarden hoge energieprestatie
Hoofdgebruiksfunctie Label
Bijeenkomst A+++
Bijeenkomst met Kinderdagverblijf A+++
Gevangeniscel A++
Gezondheidszorg met bed A++
Gezondheidszorg zonder bed A+++
Kantoor A+++
Logies in logiesgebouw A++
Logies overig A++
Onderwijs A+++
Sport A++
Winkel A+++

Maatregelenlijst

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van RVO Nederland.

Bron: RVO Nederland