Paris Proof

De Paris Proof methodiek !

Een pragmatische aanpak om te verduurzamen!

Moet u renoveren en een verduurzaming van uw vastgoed realiseren? Hoe zou het zijn om dat op een pragmatische en slimme wijze uw energie ambities te vertalen naar een concreet verduurzamingsplan en uitvoering hiervan?

“Geef(t) het handen en voeten”

Verduurzamen om energie te besparen, de CO2 emissie te verlagen en middels een afgestemd tijdschema voldoen aan de wettelijke bepalingen. Eén van de methodieken die hier een invulling aan geeft is de Paris Proof methodiek, ontstaan uit de doelstellingen van het klimaatakkoord. Een voornaam doel is het kWh verbruik per m2. Voor kantoren ligt deze op 50 kWh per m2. Uiteraard zijn gradaties aangebracht, afhankelijk van uw bedrijfsvoering/gebouwfunctie.

Een pragmatische methode om integraal invulling te geven aan uw strategisch, tactisch en operationeel verduurzamingsbeleid en -plan.

Om het handen en voeten te geven is een basis stappenplan nodig. Deze hebben wij als volgt concreet en pragmatisch voor u vertaald in het volgende:

  • Stap 1 – Vaststellen en inventariseren objectenportefeuille
  • Stap 2 - Bepalen CO2 footprint en inzicht in energiestromen en -kosten
  • Stap 3 – Integratie EED resultaten
  • Stap 4 – Objectanalyse en besparingspotentieel
  • Stap 5 – Verduurzamingsplan en Routekaart
  • Stap 6 – Financiering
  • Stap 7 – Realisatie en gebruiksfase
  • Stap 8 – Pro Actieve Monitoring
  • Stap 9 - Jaarlijks beheer en actualisatie DMJOP en herijking Routekaart

Als u deze stappen leest zult u waarschijnlijk opvallen dat u mogelijk al enige zaken op de rit heeft of geïntegreerd of in uitvoering heeft in uw organisatie. Hoe eenvoudiger wordt het dan. Denkt u bijvoorbeeld aan de energie besparende maatregelen vanuit de EED die u kunt laten samenvloeien in uw MJOP, of de energiemonitoring die u reeds heeft om het verbruik te registeren en te verrekenen. U zult merken, dat wanneer u stil staat bij elke stap de verduurzaming begint te leven, verder gedragen wordt door elke laag in de organisatie, dat een beheersbare uitvoering en inzichtelijke en efficiënte financiële planning mogelijk geworden is.

Steeds meer organisatie starten met of gebruiken deze methodiek. Wilt u hierbij geholpen worden, schroom dan niet om voor meer informatie contact op te nemen met ons bureau. WHC kan u met haar kennis en ervaring ter zijde staan en u ondersteunen in uw vraagstukken.

Wenst u hierbij ondersteund te worden, neemt u dan contact op met een van de gespecialiseerde partnerbedrijven.