De Paris Proof methodiek !

Een pragmatische aanpak om te verduurzamen!

Moet u renoveren en een verduurzaming van uw vastgoed realiseren? Hoe zou het zijn om dat op een pragmatische en slimme wijze uw energie ambities te vertalen naar een concreet verduurzamingsplan en uitvoering hiervan?

Verduurzamen om energie te besparen, de CO2 emissie te verlagen en middels een afgestemd tijdschema voldoen aan de wettelijke bepalingen. Eén van de methodieken die hier een invulling aan geeft is de Paris Proof methodiek, ontstaan uit de doelstellingen van het klimaatakkoord.
Een voornaam doel is het beschikbare en toegestane kWh verbruik per m2.
Enige voorbeelden van maximaal beschikbaar en daarmee verbruik:

 • Kantoren 70 kWh per m2.
 • Zorggebouw met overnachting 80 kWh per m2.
 • Supermarkt 150  kWh per m2.

Voorgenoemde voorbeelden zijn berekende verbruiken, ontstaan uit het verwachte beschikbare en toegestane energieverbruik in 2050.
Bron: DGBC

De basis stappen

Een pragmatische methode om integraal invulling te geven aan uw strategisch, tactisch en operationeel verduurzamingsbeleid en -plan.

Om te concretiseren is een basis stappenplan nodig. Deze ziet er als volgt uit.

 • Stap 1 – Inventariseren objectenportefeuille
 • Stap 2 – Bepalen CO2 footprint en inzicht in energiestromen en -kosten
 • Stap 3 – Verduurzamingsonderzoek
 • Stap 4 – Integratie in Informatieplicht, EED-plicht, Green Deal, Milieuthermometer Zorg e.d.
 • Stap 5 – Opstellen DMJOP, Routekaart en scenariobepaling
 • Stap 6 – Verduurzamingsplan en Financiering vanuit DMJOP
 • Stap 7 – Realisatie en gebruiksfase
 • Stap 8 – Pro Actieve Monitoring
 • Stap 9 – Jaarlijks beheer en actualisatie DMJOP en herijking Routekaart

Als u deze stappen leest zult u waarschijnlijk opvallen dat u mogelijk al enige zaken op de rit heeft of geïntegreerd of in uitvoering heeft in uw organisatie. Hoe eenvoudig wordt het dan.
Denkt u bijvoorbeeld aan de energie besparende maatregelen vanuit de EED die u kunt laten samenvloeien in uw MJOP, of de energiemonitoring die u reeds heeft om het verbruik te registeren en te verrekenen. U zult merken, dat wanneer u stil staat bij elke stap, de verduurzaming begint te leven, verder gedragen wordt door elke laag in de organisatie. Een beheersbare uitvoering en inzichtelijke en efficiënte financiële planning is mogelijk gemaakt en besluiten kunnen onderbouwd genomen worden.

Wilt u hierbij geholpen worden, schroom dan niet om voor meer informatie contact op te nemen met ons bureau. WHC kan u met haar kennis en ervaring ter zijde staan en u ondersteunen in uw vraagstukken.

Wenst u ondersteuning? Neemt u dan contact op met een van de gespecialiseerde partnerbedrijven.