Home

Wat staat ons te wachten?
Uw vastgoed dient in 2050 energie neutraal te zijn.

Dat is nogal een opgave, vooral voor de bestaande bestaande gebouwde omgeving.

Uiteraard zijn er tussentijdse mijlpalen te realiseren die uw organisatie op weg helpen.

 

Om uw doel te bereiken is het belangrijk te weten:

• waar u nu staat,

• welke verplichtingen uw organisatie heeft,

• welke mogelijkheden u heeft

• hoe het financiële plaatje eruit ziet

• waarop u uw besluiten neemt.

 

Op deze site vindt u belangrijke en pragmatische informatie die u kunt gebruiken om uw vastgoed te verduurzamen.

VN-Klimaatakkoord van Parijs

In 2016 heeft staatssecretaris Dijksma het VN-Klimaatakkoord van Parijs ondertekend namens de 28 lidstaten van de Europese Unie. Het akkoord gaat per 2020 in.

Nationale doelen voor terugdringen van broeikasgassen

De Klimaatwet stelt vast met hoeveel procent ons land de CO2-uitstoot moet terugdringen en geeft bedrijven zekerheid over de klimaatdoelen:

  • 49% minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990.
  • 95% minder CO2-uitstoot in 2050 ten opzichte van 1990.

Daarnaast moet de Nederlandse staat eind 2020 ten minste 25% minder broeikasgassen uitstoten ten opzichte van 1990. Dat heeft de rechter in 2015 bepaald in de klimaatzaak van Urgenda tegen de Nederlandse Staat.

De basis tijdlijn voor CO2 reductie en Energiebesparing:

  • 2023 Label C voor kantoren en Informatieplicht
  • 2024 EED
  • 2030 CO2 reductie van 49%
  • 2030 Label A voor Kantoren
  • 2050 CO2 reductie van 95%

Klimaatakkoord en Nederlandse wetgeving

Deze organisaties hebben bijgedragen aan dit informatieplatform en kunnen u helpen met het verwezenlijken van uw verduurzamingsvraagstukken: