Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) verplicht bedrijven en instellingen om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren.
Dit is de energiebesparingsplicht.

De energiebesparingsplicht geldt voor locaties van bedrijven en instellingen die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) gebruiken.

Hierover moet u eens in de 4 jaar rapporteren middels:

  • de ‘informatieplicht energiebesparing,
  • en mogelijk ook middels de ‘onderzoeksplicht energiebesparing”
    (vanaf jaarlijks  10 mln kWh of 170.000 m3 gas(eq) en milieu belastende activiteiten) rapporteren.

Voor sommige organisaties geldt ook de Energy Efficiëntie Directive, oftewel de EED-auditplicht.

De informatieplicht uiterlijk 1 december 2023 ingediend!

De informatieplicht energiebesparing geldt voor:
 gebouw gebonden maatregelen, zoals isolatie van de gebouwschil.
• activiteit gebonden maatregelen, zoals energiezuinige productkoeling.

Welke situatie geldt concreet voor u?
Vul dan het stappenplan in op de site van RVO Nederland.

Wenst u ondersteuning?
Neemt u dan contact op met een van de gespecialiseerde partnerbedrijven

of kijk op de website www.informatieplicht.eu

Bron: RVO Nederland