Indeling Energieverbruik

In het kader van de regelgeving vanuit het Activiteitenbesluit is het van belang te weten wat het energieverbruik van de inrichting is. Inrichtingen kunnen in 3 verschillende categorieën worden ingedeeld:

Klein verbruikers -KV

 • elektriciteit:
  < 50.000 kWh,
  EN
 • gas in aardgasequivalenten:
  < 25.000 m3

Middelgrote verbruikers – MV:

 • elektriciteit:
  50.000 kWh  t/m  200.000 kWh,
  OF
 • gas in aardgasequivalenten:
  25.000 m3  t/m  75.000 m3

Grootverbruikers – GV:

 • elektriciteit
  > 200.000 kWh,
  OF
 • gas in aardgasequivalenten
  > 75.000 m3

Aanpak toezicht kleinverbruiker

Voor kleinverbruikers neemt het bevoegd gezag geen voorschriften over het besparen van energie op in de vergunning. Wel wordt in gesprekken met de drijver van de inrichting energiebesparing en het treffen van maatregelen gestimuleerd.

Aanpak toezicht middelgrote verbruiker

Bij middelgrote verbruikers beoordeelt het bevoegd gezag of alle rendabele duurzame maatregelen zijn genomen. Als dit niet het geval is, kan het bevoegd gezag een haalbaarheidsonderzoek naar specifieke maatregelen eisen.

Aanpak toezicht grootverbruiker

Voor grootverbruikers geldt dat het bevoegd gezag een energieonderzoek kan eisen. Een plan van aanpak of uitvoeringsplan is onderdeel van dit energiebesparingsonderzoek. Het bedrijf toont daarin aan dat alle rendabele maatregelen zijn genomen of wanneer welke maatregel wordt genomen (fasering van maatregelen).

Bron: Infomil en RVO Nederland.