Milieu-investeringsaftrek (MIA) / Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)

Bent u ondernemer en wilt u fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken? Dat kan met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

  • Met de MIA profiteert u van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Die aftrek komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek.
  • Met de Vamil kunt u 75% van de investeringskosten afschrijven. Dat kan op een tijdstip dat u zelf bepaalt en levert een liquiditeit- en rentevoordeel op.

U komt voor MIA of Vamil in aanmerking als u investeert in een bedrijfsmiddel dat op de Milieulijst staat en voldoet aan de daarin gestelde eisen. U kunt dit opzoeken in de digitale tool van de Milieulijst of in de Brochure/Milieulijst 2020.

Elektrisch rijden

U kunt fiscaal voordeel krijgen voor elektrisch rijden als u investeert in waterstofauto’s en volledig elektrische auto’s. Ga voor meer informatie naar de pagina Elektrisch rijden en MIA\Vamil.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor MIA of Vamil, moet u voldoen aan de volgende algemene voorwaarden:

  • U bent ondernemer in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of een van de BES-eilanden en u betaalt inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  • U investeert in een bedrijfsmiddel dat op de Milieulijst staat die geldt op de datum waarop u zich tot de investering verplicht. Voor een investering in 2020 geldt de Milieulijst 2020.
  • Het bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen die de Milieulijst aan de investering stelt.
  • U zorgt voor vergunningen of certificaten als de omschrijving op de Milieulijst dit vereist.
  • U meldt het bedrijfsmiddel op tijd bij RVO (hoofdregel: binnen 3 maanden na de opdracht tot levering).
  • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
  • De te melden investeringskosten voor het bedrijfsmiddel bedragen minimaal € 2.500.
  • Voor bedrijfsmiddelen met een doelvoorschrift (generieke codes) gelden aanvullende voorwaarden.

Rekenvoorbeeld MIA

Uw fiscale winst bedraagt na de reguliere afschrijving € 75.000 en u betaalt 25% belasting over de fiscale winst van uw bedrijf.

U investeert voor € 50.000 in een bedrijfsmiddel dat op de Milieulijst met code D is vermeld. De aftrek voor code D bedraagt 27% van € 50.000: dat is € 13.500. De fiscale winst wordt nu € 61.500 (€ 75.000 – € 13.500).

Zonder MIA zou u €75.000 x 25% = € 18.750 belasting moeten betalen.
Door gebruik te maken van de MIA betaalt u echter maar € 61.500 x 25% = € 15.375 belasting. Uw directe fiscale voordeel bedraagt € 3.375.

Rekenvoorbeeld – VAMIL

U koopt voor € 50.000  een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel met een levensduur van 10 jaar zonder restwaarde.
In het kader van de reguliere afschrijving kunt u hiervoor jaarlijks (€ 50.000 – € 0 : 10 =) € 5.000 aftrekken van de fiscale winst.

Dit bedrijfsmiddel staat op de Milieulijst, dus u kunt Vamil toepassen. U kiest ervoor om in het investeringsjaar 75% van het totale aanschafbedrag van € 50.000 ofwel € 37.500, in één keer af te trekken van de winst. Uw nettovoordeel is afhankelijk van onder andere de winstbelasting en het rentepercentage en bedraagt gemiddeld 3% van het investeringsbedrag.